Unikátní vodní systém tvořený rybníky, propojený stokami, se začal na Třeboňsku budovat od 14. století. Hlavními projektanty celé vodí soustavy byli Jakub Krčín z Jelčan a Štěpánek Netolický. Během 14. a 15 století se krajina kolem města Třeboně změnila k nepoznání. Celý projekt třeboňských rybníků je tak unikátní, že je dnes vyhlášen CHKO.

Třeboňské rybníky a jejich stručná historie

Rožmberk

Největší rybník v Čechách. Jeho původní rozloha sahala až k městu, později byl zmenšen, aby měl mělčí vodu, kde se daří lépe rybám. Vodáci sjíždějící Lužnici po staré řece musí přes celý Rožmberk přepádlovat. Má nádhernou hráz se staletými duby, které ji bezpečně udrží i při velkých povodních.

Svět a Opatovický

O tom, že Jakub Krčín nebyl troškař svědčí i rybník Svět. Dnes je 14. největší v Čechách. Dříve by ještě větší. Společně s vedlejším také dost velkým Opatovickým rybníkem tvořily na konci 16. století jeden celek. Rozděleni byly po povodni v 17. století. Na jeho hrázi svou hruď pyšně dme jeho stvořitel Krčín. Do rybníku Svět přitéká voda Zlatou stokou. Ta je dílem Štěpánka Netolického, dokončena 1520. Celá má stoka vede vodu a napájí rybníky 45 km.

Rybník Vítek

Vítek je větší rybník u Staré Hlíny. Vede přes něj kamenný most z konce 18. století. Jeho 5 oblouků určitě stojí za vidění. Most je chráněn jako technická památka.

Spolský rybník

Další z větších rybníků podobné rozlohy jako je Svět nebo Opatovický. V jeho hladině se hvězdy třpytí na jihozápad od Třeboně mezi vesnicemi Libín a Spolí. Tento rybník je na tomto místě už od roku 1372, Jakub Krčín ho později rozšířil. Při povodni roku 1890 se jeho hráz protrhla a voda se přelila do rybníka Svět, kde způsobila totéž. Za oběť tenkrát padl gotický most u Novohradské brány v Třeboni.

Víra,  Láska, Skutek, Dobrá Vůle a Naděje

To jsou názvy rybníků z Nadějské vodní soustavy. Tato lokalita je významná hlavě kvůli ptákům hnízdících v rákosí. Z jara a v babím létě se zde shromažďují stovky ptáků táhnoucích do nebo z teplých krajin. Při pozorování ptáků si užijete ještě dalšími smysly kvákání žab. Kromě volavky, kvakoše a kormorána můžete při troše štěstí vidět i samotného orla. Soustavu rybníků a ptáků najdete na severovýchod od Lomnice na Lužnicí. Projektantem soustavy nebyl nikdo jiný než Jakub Krčín z Jelčan.

Bošilecký rybník

Za nejstarší jihočeský rybník je považován rybník u vsi Bošilec. Pochází z poloviny 14. století. U jeho výpusti  najdete kamenný most z gotické doby. Nezapomeňte si s sebou na výlet vzít kostky, abyste si mohli zahrát a zazpívat “Na tom Bošileckým mostku, hrály tam dvě panny v kostku.”

Ženich

V lesích ukrytý rybník Ženich má obdélníkový tvar. Všechny jeho strany tvoří hráze. Tím se stává rybníkem s nejdelší hrází, která měří přes 3 km. Je napájen kanálem tekoucím z Nové řeky Lužnice. Vedle něj najdete ještě větší vodní plochu s názvem Nový Vdovec. Starého Vdovce hledejte u Staré Hlíny.

Horusický rybník

Horusický je 3. největší rybník v Čechách. Rozlévá se na místě, kde stávala vesnice Oslov. Po jeho 730 m dlouhé hrázi se projede po hlavní silnici z Třeboně vedoucí na Veselí nad Lužnicí. Místy má hráz výšku i 11 metrů. Kvůli vzácným ptákům se na jeho jihovýchodní části nachází přírodní rezervace. Rybník je dílem Štěpánka Netolického z počátku 16. století.

Milujete přírodu, českou krajinu nebo flóru a faunu? Udělejte si volno a zajeďte na Třeboňsko, rádi vás ubytujeme v našich stylových apartmánech v Třeboni a zajistíme vše pro vaše pohodlí a relax.