Schwarzenberská hrobka

Před výstavbou hrobky byl rod Schwarzenbergů pohřbíván na nedalekém hřbitovním kostelíku. Ten však byl zaplněn a nevyhovoval  přísným hygienickým předpisům.

Architektem a stavitelem na přání kněžny Eleanor a jejího manžela Jana Adolfa II. Schwarzenberského se stal F. D. Deworetzský. Podle vzoru italského Campa Santa navrhl dvoupodlažní budovu v novogotickém slohu se schodišťovou rampou perfektně zasazenou do okolí parku. Stavba začala v roce 1874. V roce 1877 byla hrobka slavnostně vysvěcena arcibiskupem Bedřichem Schwarzenbergem.

Dominantou hrobky je hlavní oltář zasvěcený Božskému Vykupiteli. Pod kaplí uvnitř hrobky se nachází velmi cenný sarkofág z roku 1789.

Samotná hrobka se nachází na jihovýchodní části rybníku Svět. Proto byl okolo stavby vybudován vzduchový kanál, který odvádí vodu od stavby a zajišťuje tak suché prostředí hrobky.

Pokud si chcete prohlédnou i další památky v Třeboni, využijte ubytování v našich apartmánech.