Jaro v Třeboni - rybník Svět

Prvopočátky rybníkářství na Třeboňsku

Třeboňsko bývalo v močálovité krajině, a proto se stalo zakládání rybníků a chov rok tak významným způsobem hospodaření. Díky výstavbě umělých nádrží docházelo k odvodňování a tyto oblasti se pak dále mohly využívat jako louky, pole či místa vhodná k osídlení. Ve 14. století nastal tak obrovský rozvoj ve výstavbě rybníků, že lze hovořit o první významné fázi rybníkářství. Za vlády Karla IV. se zdokonalila stavební technika výstavby rybníků. Výstavba byla financována z královské komory. V polovině 15. století bylo na území Třeboňska zhruba 20 rybníků.

Štěpánek Netolický

Koncem 15. století začala vznikat na Třeboňsku velká rybniční soustava. V tomto období byl majitelem panství Petr IV. z Rožmberka, který podporoval výstavbu rybníků. V jeho službách byl Štěpánek Netolický, který se jako první pustil do systematického budování třeboňské rybniční soustavy. Jeho nejvýznamnějším dílem je Zlatá stoka. Jedná se o umělý kanál, dlouhý přibližně 45 km, který zásobuje velkou část rybníků vodou z Lužnice. Štěpánkovy rybníky vynikaly svým výnosem. Stavěl mělké a teplé rybníky, ve kterých se kaprům dařilo.

Jakub Krčín z Jelčan

V druhé polovině 16. století se o další rozvoj rybníkářství ve službách Rožmberků postaral Jakub Krčín z Jelčan. Převzal dobře fungující a uspořádané rybniční hospodářství, které nadále rozšiřoval. K jeho nejvýznamnějším činnostem patří výstavba rybníků Rožmberk a Svět. Dále vybudoval umělý kanál zvaný Nová řeka.

Tip na výlet

Pokud budete na Třeboňsku, tak doporučujeme navštívit břehy rybníků Rožmberk a Svět. Naučná stezka Okolo rybníka Svět je lemovaná vzrostlými stromy a při chůzi se můžete kochat na rozlehlou hladinu rybníka. Po stezce můžete dojít až k Schwarzenberské hrobce. Pokud hledáte větší dobrodružství, tak nesmíme zapomenout plavbu okolo rybníka Svět. V letní sezóně je to zaručeně skvělý zážitek. Přijeďte k nám, ubytování v apartmánech v Třeboni pro vás rádi nachystáme.