Klášter augustiniánů v Třeboni

Areál bývalého augustiniánského kláštera při návštěvě Třeboně rozhodně nevynechejte. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších památek v jižních Čechách. Přijeďte nasát atmosféru slavné minulosti do krásně dochovaného areálu s gotickými a barokními prvky.

Ranná historie

Augustiniánský klášter byl založen Rožmberky již v roce 1367. Petr, Jošt, Oldřich a Jan z Rožmberka společně podali žádost u pražského arcibiskupství, aby mohli přestavět třeboňskou faru na klášter kanovníků sv. Augustina. Gotická část s chrámem sv. Jiljí, který stojí na místě starého farního kostela, byla zbudována během následujících dvaceti let. Další klášterní budovy ve stylu baroka byly přidány v roce 1750.

Klášter se stal významným centrem vzdělanosti a umění v jižních Čechách. To bylo také původním cílem Rožmberků a klášter velkoryse finančně podporovali ze svojí nadace. K prosperujícímu chodu kláštera navíc přispívala samostatná hospodářská aktivita konventu. V roce 1379 tvořil klášter asi čtvrtinu celkové hodnoty pozemků a platů na Třeboňsku.

Zrušení kláštera za vlády Josefa II.

Za vlády Josefa II. docházelo v Rakousku-Uhersku k tvrdému postihu klášterů nejprve zákazem přijímat nové řeholníky, vyhoštěním cizinců a od roku 1782 jejich úplným rušením. Josef II. považoval kláštery za neužitečné a dokonce škodlivé instituce, protože většina podléhala zahraničním představeným a stát nad nimi neměl žádnou moc. V Třeboni nicméně klášterní představení doufali, že zrušení uniknou. V roce 1784 ještě Josef II. potvrdil klášterní privilegia. Rok poté však do Třeboně přijela komise a klášter dekretem zrušila. V souvislosti se zrušením kláštera vzniklo v roce 1785 Třeboňské katolické děkanství, Třeboňský vikariát a biskupství Českobudějovické.

Naplánujte si návštěvu

Při návštěvě bývalého kláštera určitě nevynechejte křížovou chodbu, která přiléhá k severní straně kostela. Chodba z raných dob v 14. století se dochovala v téměř neporušené podobě. Najdete zde nádherná gotická okna a nástěnné malby z 14. až 16. Století. Uprostřed chodby najdete rajskou zahradu s malebnou studnou. Nejstarší budova na nádvoří je kaple sv. Vincence, kterou nechal postavit Petr z Rožmberka v roce 1380. Zbylý komplex budov pochází převážně z 18. století. Kamenná kašna uprostřed nádvoří pochází ze 17. Století.

Oltářní desky a Madona Třeboňská

Nejslavnější vybavení kláštera jsou tři oltářní desky Mistra Třeboňského. Bohužel se nyní nenacházejí přímo v Třeboni, ale jsou vystavené v Národní galerii v Praze. Mistr Třeboňský byl jeden z nejvýznamnějších gotických malířů ve střední Evropě, jeho pravou identitu však nikdo nezná. Nazýváme ho proto podle jeho nejslavnějšího díla.

Druhá významná památka zůstala v Třeboni dodnes. Jedná se o gotickou Madonu Třeboňskou z přelomu 14. a 15. století. Můžete ji vidět přímo v kostele sv. Jiljí. Madonu proslavil Jaroslav Seifert, který byl návštěvou Třeboně tak uchvácen, že napsal oslavnou báseň “Prsten Třeboňské Madoně”.

Recitaci báseň si můžete poslechnout během Noci kostelů.

Prohlídky s průvodcem

Prohlídku s průvodcem je možné absolvovat vždy v pondělí, úterý, čtvrtek, pátek a v sobotu v 15 hodin.

Prohlídka zahrnuje kostel, křížovou chodbu a rajskou zahradu se studnou.

Pokud si chcete klášter a další památky v Třeboni prohlédnout, využijte ubytování v našich apartmánech.