Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan, jednu z nejznámějších postav Třeboňské historie, zdobily za jeho života dvě naprosto odlišné tváře.

Na jedné straně šlo o úspěšného a ambiciózního muže. Dosáhl pohádkového jmění, nesmrtelného jména a titulu regenta rožmberských panství. Stal se ikonou raně novověkého rybníkářství i věrným služebníkem pánů z Rožmberka.

Na straně druhé ho ale doprovázel stín bezohledné osoby, která kvůli uskutečnění cílů šla i přes mrtvoly. Úspěch a velkolepá rybniční díla vykoupil krví a utrpením poddaných. Podle zvěstí dovedl pracovně udřít víc lidí než kterýkoliv jeho rybniční předchůdce na Třeboňsku.

Co když ale za jeho úspěchem vedle úmoru poddaných stálo něco jiného?

Příznivec alchymie, který se stal…

…bohatým? V jeho době skoro nemožné.

Na této zálibě finančně vykrváceli jak rožmberští šlechtici, tak samotný král Rudolf II. Jak se mohlo stát, že Jakub Krčín osudu těchto mužů unikl?

Podle pověstí za jeho úspěchem a odvrácením hrozby dluhů stála jediná osoba – samotný čert a smlouva s ním. Na Třeboňsku najdete hned několik pozůstatků z jejich zrádného paktu.

Zlatá stoka

Zlatou stoku dnes najdete v lese Hrádeček. Jde o zdroj vody, který napájí úchvatnou rybniční soustavu Třeboňské pánve. Pověsti praví, že čert v rozmaru zapřáhl Krčína do pluhu a vyorával Zlatou stoku. Silnými řetězy pevně obmotal nebohého regenta a bezohledně ho popoháněl rozpáleným bičem. Zlé jazyky tvrdí, že při bouřlivé noci dodnes potkáte ducha Krčína na rožmberské hrázi. Údajně se tam prohání v tmavém voze.

Přesvědčte se na vlastní oči. O víkendu mezi 13. až 15. říjnem na rybníce Rožmberk probíhá výlov. A kdo ví, co zde kromě čerstvých ryb objevíte…

Dračí duby

Orání Zlaté stoky mělo nečekanou dohru. Protože Krčín špatně táhl, chtěl ho čert pobídnout obzvláště razantní ranou bičem. Regent ale v zápalu bolesti zatáhl natolik, že přetrhl články řetězu. Ty dopadly na místo, kde kvůli magickému původu řetězu vyrostly duby. Mohutné a široké jako samotní obři. Místní je od té doby pojmenovali „Dračí duby.“

Co se stalo s Krčínem po smrti?

Tuto otázku přes dodnes ještě nikdo nezodpověděl. Tělo Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan se nikdy nenašlo. Pověsti tvrdí, že si jeho duši vzal čert. Šlo o vykoupení za velkolepé bohatství a stavební úspěchy, kterých rožmberský regent dosáhl za pomoci pekelné moci.

Odhalte Krčínovo tajemství právě vy! Zarezervujte si ubytování a poznejte krásu Třeboňska, kterou z velké části ovlivnila práce tohoto nejznámějšího raně novověkého rybníkáře. A kdo ví. Třeba to budete právě vy, kdo objeví další stopy po legendárním rožmberském služebníkovi…

Přijeďte se podívat na Krčínovo veledílo v akci. Termíny výlovů na Třeboňsku 2017.