Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan patří neodmyslitelně k českému rybníkářství a historii Třeboňska. Narodil se do rodiny nepříliš bohatého zemanského rodu. Studia vodohospodářství na Karlově univerzitě nedokončil a jeho kariéra se začala rozvíjet až po vstupu do služeb k Rožmberkům. Zajímavostí je, že místo získal díky Evě z Rožmberka, kterou zachránil v lese po pádu z koně. Nejprve působil v Českém Krumlově a poté také v Praze. Tam vystavil známý akvadukt na Pražském hradě, jehož zbytky jsou k vidění dodnes.

Krčín na Třeboňsku

V Třeboni navázal na dílo Štěpánka Netolického a rozšířil nebo založil mnoho nových rybníků. Zbudoval také rybník Svět, jehož poloha je přímo nad Třeboní. Obyvatelé mu vyčítali, že ohrozil bezpečnost města. Obranný systém před ním zdokonalil Štěpánek Netolický a kvůli novému rybníku musela být část města zbourána. Krčín se nedočkal příliš chvály a uražený původně nový rybník nazval “Nevděk”. Své dnešní jméno “Svět” rybník dostal až později.

Mýty a pověsti

Jakub Krčín nebyl mezi rožmberskými poddanými oblíbený kvůli svému nekompromisnímu chování. Nemohli se mu přímo pomstít, a proto si alespoň vyprávěli pověsti o jeho spojení s ďáblem. Jedna z nich popisuje, jak se Krčín za bouřlivých nocí projíždí po hrázi rybníka Rožmberk v kočáře taženém velkými černými kocoury s žhnoucíma očima. Další pověst je o čertu, který za mlhavých podzimních večerů orá s Krčínem zapřaženým do pluhu půdu v okolí Dvorce u Třeboně. Tuto půdu prý zabral poddaným na stavbu rybníka Svět a nikdy jim za ní nezaplatil. Za vichřice prý bývá na hrázi rybníka Svět slyšet Krčínovo úpění, když ho čerti bičují rozpálenými železnými pruhy, aby ho potrestali za jeho hrubost.

V Třeboni se v červenci dodnes slaví historické Krčínovi slavnosti a na podzim se můžete zúčastnit cyklistické a pěší akce Krčínův labyrint.

Nezapomeňte si v letních měsících a v době speciálních akcí včas rezervovat ubytování. Relax Park Třeboň nabízí pobyt v moderně zařízených apartmánech s veškerým vybavením.

Rybník Svět